Ett bra samarbete ger bättre resultat och lägre kostnader

Vi erbjuder ramavtal med ett fast, reducerat pris, vilket gör det lätt och tryggt att producera utan långa upphandlingsprocesser.

Principen är mycket enkel: längre ramavtal, lägre timdebitering. Du betalar endast för de timmar vi arbetar, och all produktionsteknik och de senaste programmen för visualisering och produktion ingår.

Ramavtal

Fördelar

  • Vi lär känna er verksamhet och era behov
  • Lägre kostnader och snabbare leverans
  • Inga långa upphandlingsprocesser

PROJEKT

(minst 6 veckor/år, tiden kan disponeras fritt under året)
775 SEK/tim

PARTNER

(minst 3 månader/år, tiden kan disponeras fritt under året)
625 SEK/tim

SAMARBETE

(minst 6 månader/år, tiden disponeras månadsvis enligt överenskommelse)
495 SEK/tim
Våra konsultavtal kan anpassas utifrån individuella behov och önskemål.
(Löpande/offert 1180 SEK/tim)