Vi säljer vår tid, kunskap och erfarenhet

För att ge kunden en flexibel och kostnadseffektiv produktionsprocess tar vi betalt för vår tid istället för ett fast pris per projekt/produktion.

Detta gör det enklare att påbörja ett projekt utan att all information måste finnas tillgänglig från start, samt en möjlighet för kunden att påverka budgeten under projektets gång.

Vi erbjuder även möjlighet till en lägre timdebitering genom samarbetsavtal där förbeställd tid kan disponeras fritt över olika projekt/produktioner i upp till ett år eller enligt överenskommelse.

Samarbetsavtal ger bättre resultat och lägre kostnader

Principen är enkel: längre samarbete, lägre timdebitering. Du betalar endast för de timmar vi arbetar, och all produktionsteknik och de senaste programmen för visualisering och produktion ingår.

Med samarbetsavtal blir vi en trygg, flexibel och kostnadseffektiv extra resurs som bara kostar när vi behövs som mest.

Ramavtal

Fördelar

 • Vi lär känna er verksamhet och era behov
 • Lägre kostnader och snabbare leverans
 • Inga långa upphandlingsprocesser

PROJEKT

(minst 6 veckor/år, tiden kan disponeras fritt under året)
775 SEK/tim

PARTNER

(minst 3 månader/år, tiden kan disponeras fritt under året)
625 SEK/tim

SAMARBETE

(minst 6 månader/år, tiden disponeras månadsvis enligt överenskommelse)
495 SEK/tim
Våra samarbetsavtal kan anpassas utifrån individuella behov och önskemål. *Rabatter gäller avtal tecknade aug-dec 2020.

(ordinarie timdebitering 1180 SEK/tim)

Tillsammans optimerar vi budget och resultat

Inför varje projekt gör vi en uppskattning tillsammans med kunden och ger tips och råd hur man kan effektivisera produktionen och optimera resultatet.

Hur lång tid tar det att producera?

Varje projekt är unikt och har sina egna förutsättningar, en enkel animation kan ta några enstaka dagar att producera, medan en avancerad produkt-visualisering kan ta flera veckor. Men för att ge en uppfattning har vi gjort en lista över populära produktioner.

BROSCHYR

 • Produktbroschyr
 • Visualiseringar
ca 4-6 veckor

VIDEO

 • Videopresentation
 • Visualiseringar
ca 4-6 veckor

SÄLJPAKET

 • Produktbroschyr
 • Videopresentation
 • Visualiseringar
 • Power Point-presentation
 • SoMe-annonser
ca 6-12 veckor
(Produktionstiden baserar sig på första uppdrag åt kund då det vanligtvis tar något längre tid.)

Produktionstid fördelat över ett projekt

FAS 1
Inledning samarbete

 • Införsäljning
 • Lära känna företaget
 • Skapa grafisk form

FAS 2
Förproduktion

 • Projekt-brief
 • Lära känna produkten
 • Materialinsamling
 • Manus/innehåll

FAS 3
Produktion

 • Manusbearbetning
 • Materialbearbetning
 • CAD-import
 • Rigging/Shading
 • Animering
 • Rendering
 • Compositing
 • Redigering

FAS 4
Efterproduktion

 • Språkversioner
 • Versionanpassning
 • Extra visualiseringar
 • SoMe-annonser
 • Power Point-presentation